Hildegard van Bingen

Hildegard van Bingen is geboren in 1098 in Bermersheim Duitsland. Ze was de tiende dochter van een adellijke familie en zoals de traditie toen voorschreef beloofden haar ouders haar en haar bruidschat te schenken aan de kerk. Hildegard werd dus al vrij jong overgedragen aan een nabijgelegen klooster waar een tante van haar, Jutta von Sponheim, abdis was. Hildegard was toegewijd aan het religieuze leven in de benedictijnenabdij van Disibodenberg. Ze legde haar geloften af op Allerheiligen in 1112.

Jutta werd haar lerares en vertrouwelinge en hielp Hildegard samen met nog een paar jonge meisjes een leven als kloosterlinge op te bouwen. Hildegard bouwde haar leven binnen de strenge benedictijnse traditie. Ze leerde naast lezen, schrijven, muziek componeren, ook Latijn en uiteraard de religieuze teksten interpreteren.

Toen Jutta in 1136 stierf, kozen de nonnen Hildegard als nieuwe abdis.

Hildegard kreeg al vrij vroeg in haar jeugd visioenen. Lange tijd hield ze deze geheim. Rond haar 42ste levensjaar begon ze neer te schrijven wat ze zag. Haar eerste werk was de Scivias, Of Ken de wegen van God.

Hildegard woonde en werkte toen nog in de abdij op Disibodenberg. Na een conflict met de abt, plaatstekort voor haar nonnen en de nood aan onafhankelijkheid, besliste ze om Disibodenberg te verlaten en een eigen klooster te stichten op Rupertsberg. De wijding van de nieuwe kerk en klooster vond plaats in 1152.

In 1165 stichtte Hildegard een tweede abdij in Eibingen.

Naast de Scivias schreef Hildegard nog meer boeken namelijk Causeae et Curae en Physica. Boeken die als basis kunnen gezien worden voor de huidige holistische geneeskunde. Een deel van het werk was gericht op beschrijvingen van medicijnen en natuurlijke remedies, terwijl de andere de oorzaken van ziekte benadrukte, samen met verschillende behandelingsmethoden. In de 13e eeuw splitste de kerk dit werk op in twee delen.

Hildegard componeerde ook muziek en misschien is het Ordo Virtutum of De orde der deugden haar bekendste werk. Alle muziek is te situeren binnen haar denkwijze namelijk het gezond houden van lichaam, geest en ziel.

Hildegards laatste grote werk was Liber divinorum operum of Boek der Goddelijke Werken, geschreven van 1163 tot 1170. De 10 visioenen in het werk gaan over de geboorte en het bestaan van de kosmos en beschouwen de natuur in het licht van het geloof. Ze beschrijft de wereld als Gods meesterwerk en uit haar geloof dat de mens alles in de kosmos vertegenwoordigt en weerspiegelt. Alle fysieke en mentale omstandigheden van de mens bestaan op dezelfde manier in het hele universum.

Voor Hildegard van Bingen staat de mens in het centrum van het universum. De mens is het volledige werk van de Schepper. Alleen de mens kan zijn Schepper kennen. Als hij opstaat, gaat de schepping met hem mee. Als hij valt, draagt hij de hele schepping met zich mee.

Wanneer de mens voorbij egocentrisme gaat, stopt hij met rebelleren tegen God en ontdekt hij gemeenschap met alle andere schepselen. Een oervreugde ontstaat in de mens uit de verbinding met de natuur.

Het concept van eenheid en evenwicht vinden we terug doorheen het volledige werk van Hildegard. Ze beschouwde ziekte als een disbalans tussen lichaam, geest en ziel, en beschreef ziekte als een tekort of te veel aan lichaamssappen. Ook in hoe ze voeding en vasten beschrijft komt het concept van harmonie terug.

Hildegard speelde een belangrijke publieke rol tijdens haar leven en had contact met hooggeplaatste personen zoals Keizer Barbarossa, pausen, Bernardus van Clairvaux en andere invloedrijke leiders en denkers van haar tijd.

Ze stierf op 17 september 1179 in de abdij. De correspondentie en boeken zijn bewaard gebleven. Haar lichaam ligt opgebaard in een schrijn te bezoeken in de Pfarrkirche in Eibingen, Rüdesheim-am-Rhein.

Hildegard kreeg de erkenning van heilige en kerkleraar (onderwijzend theoloog) in 2012.

Hildegard is tot op vandaag nog steeds een bron van inspiratie, en voornamelijk bekend omwille van haar kruiden, visioenen en muziek. In Duitsland is de geneeskunde van Hildegard erkend.

Hildegard inspireert veel therapeuten en artsen die de holistische geneeskunde toepassen. Holistische geneeskunde die staat voor de harmonie in lichaam, geest en ziel. De onderlinge verbondenheid tussen alle levende wezens in het universum. De kosmische aanwezigheid van ons in het universum en in elk individu.

Hildegard van Bingen is Duitslands grootste mystica. Ze beheerste kunst, wetenschap, mystiek, medische kennis, poëzie en politiek. Ze beïnvloedde alle latere denken in de theologie, natuur, geneeskunde, kosmologie en het wereldbeeld algemeen.