bedrijfsinformatie en algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie

School voor Westerse Natuurgeneeswijzen

Rue Ferdinand Fontaine 9

4520 Antheit (Wanze)

België

Ondernemingsnummer be0518696414

Afhankelijk van de gezondheidssituatie en de maatregelen die door de overheid worden genomen, kan beslist worden om een opleiding te verplaatsen naar een nieuwe datum. (zie algemene voorwaarden)

Wij volgen de opgelegde coronamaatregelen.

Als School voor Westerse Natuurgeneeswijzen, Academia Hildegardiensis en gespecialiseerd in opleidingen holistische geneeswijzen vinden we het ook belangrijk om onze visie over gezondheid 'keuze vrij' te houden. Binnen de holistische visie gaat het ook om bewustzijn en respect. Dit wilt concreet zeggen dat wij niet wensen mee te werken aan het uitsluiten van mensen op basis van hun vaccinatie(gezondheids)pas of testprocedure. Ook het testen vooraf sluit mensen uit. Indien deze keuze gesteld wordt door een overheid dan hebben we daar alle begrip voor. Wij maken dan de keuze om de opleiding te verplaatsen naar een andere datum. Wij vinden het heel belangrijk om ieders mening hierover te respecteren maar vragen ook de onze te respecteren. (zie algemene voorwaarden) 

Wil je graag een opleiding volgen maar lukt het je niet om deze financieel in een keer te betalen. We bieden graag de kans om de opleiding toch te volgen. Stuur een voorstel via het invulformulier op de website. We nemen dan contact op met je. Je ontvangt een aangepaste factuur. Dit is een extra service die we bieden in moeilijke tijden en omdat we graag de opleidingen toegankelijk maken voor iedereen. Om administratieve redenen dienen wij 10% kosten op het totaalbedrag te rekenen. 

Algemene Voorwaarden

Registratie en procedure

De Academia Hildegardiensis maakt deel uit van de School voor Westerse Natuurgeneeswijzen.

Inschrijvingen gebeuren via deze site. Na de ontvangst van het inschrijvingsgeld bent u definitief ingeschreven.

Bij een inschrijving via mail ontvangt u een factuur met een betalingstermijn van 30 dagen. U bent pas ingeschreven na ontvangst van het volledige bedrag op onze rekening. Een vervallen - niet geprotesteerde factuur dient voldaan te worden. (protest aantekenen kan binnen de 5 dagen na factuurdatum). Bij een inschrijving op een residentiële opleiding behouden wij ons het recht deze plaats terug vrij te geven bij niet tijdige betaling van de factuur. Er worden annulatiekosten aangerekend ten bedrage van de kostprijs residentie.

Bij het inschrijven in een online opleiding ontvangt u na betaling van het volledige inschrijvingsbedrag van uw login en kan u zich registreren op de student@home page -een logincode is max 1 jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd. Een verlenging van een extra jaar kan mits bijbetaling - zie website

Nota: eenmaal dat het studiemateriaal verstuurd is en u de logincode hebt gebruikt zien wij dit als een definitieve inschrijving. Annuleren wordt vanaf dan gezien als het onderbreken van uw studies. - Er kan geen terugbetaling van het studiegeld worden voorzien.

Algemene voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als www.academia-hildegardiensis.com.
 2. Om in te schrijven dien je minstens 18 jaar oud te zijn. Als je geen 18 bent, vragen we om je inschrijving door je ouders of wettelijke voogd te registreren.
 3. Het inschrijven op de website of via mail geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn op deze website.
 4. Als je online inschrijft, bezorgen we je bovendien samen met je factuur een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 5. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, blijven ook de algemene voorwaarden los van de bijzondere voorwaarden geldig.
 6. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 7. Je inschrijving is compleet en de overeenkomst tussen ons definitief zodra we je inschrijving bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact, PayPal en overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de vertraging of eventuele annulatie van je inschrijving. Inschrijvingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 8. Om een inschrijving te plaatsen, voeg je de cursus toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift 'Inschrijving met betalingsverplichting'. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je inschrijving definitief.
 9. 9.1 Als je een opleiding reserveert, heb je gedurende 14 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen je alsnog uit te schrijven. Binnen de 14 dagen nadat we een schriftelijke annulatie ontvangen hebben, betalen we je volledige cursusbedrag terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt. Tenzij 9.2 Annulatie met geldige reden door de deelnemer van de cursus voor de aanvang van de cursus : de annulatiekosten bedragen steeds 20% van het cursusgeld, met een minimum van 50 Euro. 9.3 Annulatie met geldige reden tussen de 14 kalenderdagen en 4 kalenderdagen voor de aanvang van de vorming: recuperatie van 50% van de deelnameprijs voor de geannuleerde deelnemer. (tenzij opleidingen met overnachting en/of maaltijden - hierbij maken de voorwaarden van hotel/ zaaluitbater mee deel uit van de annulatiekost, annulatie binnen de maand voorafgaand aan de aanvangsdatum bij opleidingen, stages,... met overnachting in het buitenland kan niets terugbetaald worden) 9.4 Annulatie minder dan 4 kalenderdagen voor de aanvang van de vorming of niet komen opdagen van de deelnemer:de deelnameprijs blijft 100% verschuldigd omwille van reeds gemaakte kosten. 9.5 Het cursusgeld blijft volledig verworven van zodra de lessen opgestart zijn, ook als de cursist de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus aanwezig is of kan zijn. 9.6 De factuur dient voldaan te zijn ten laatste op de vervaldag van de factuur en volgens de betalingsvoorwaarden gemeld op de factuur. 9.7 Je ontvangt je cursusmateriaal pas na ontvangst van de volledige betaling. Bij annulatie van de cursus dient het cursusmateriaal integraal en ongeschonden teruggestuurd te worden. Wij behouden ons het recht de terugbetaling van het cursusgeld pas uit te voeren na retour cursusmateriaal. De inlogcode wordt geschrapt, de kosten hiervoor zijn ten laste van de cursist en worden van het cursusgeld ingehouden. De directe kosten voor de retourzending zijn tenlaste van de cursist.
 10. Indien een activiteit geannuleerd wordt door overmacht dwz de organisator kon de aanleiding tot annulatie niet voorzien op het moment dat de activiteit werd aangekondigd en de inschrijvingen waren voor het moment van overmacht. - De organisator biedt een alternatief aan - dmv. oa nieuwe datum...Dit wordt schriftelijk aangekondigd aan de deelnemers via email. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan de alternatieve activiteit kan het inschrijvingsgeld omgezet worden in een voucher. Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald.
 11. Onze prijzen zijn zowel inclusief BTW (Belgische cursisten) als exclusief BTW (Buitenlandse cursisten). Vermelding op de site zijn exclusief BTW. Bij de aankoop van boeken rekenen wij verzendkosten bovenop de aankoopprijs. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definief plaatst.
 12. We kunnen enkel betaling via de betaalmodus op onze website aanvaarden.
 13. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het 'slotje' in de onderste statusbalk van je browser.
 14. Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 15. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's, kleurcombinaties, etc.... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 16. Wij hopen natuurlijk steeds dat al onze cursisten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@academia-hildegardiensis.com We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 17. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze cursisten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. indien om redenen van internationaal recht toch een andere recht van toepassing is, zal bij interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 18. Contactgegevens aan ons verstrekt en noodzakelijk ivm het verloop van cursus of opleiding op verplaatsing worden volgens de GDRP- wetgeving enkel opgslagen in functie van belang en niet vrijgegeven naar derden. Een nieuwsbrief wordt enkel verstuurd na goedkeuring van de cursist.

en.

De cursus/opleiding dient in zijn geheel gevolgd te worden, zoals aangekondigd op de website. Het opsplitsen van een opleiding in diverse uren of dagen, is mogelijk mits voorafgaand afgesproken. Zolang de volledige opleiding niet is gevolgd, kan er geen attest verstrekt worden. Aanwezigheidslijst telt als bewijsvoering.

De cursist: de cursusbijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor hen die het vereiste cursusgeld betaald hebben

Volgorde van deelname gebeurt in volgorde van de ontvangst betaling. Bij het niet tijdig betalen van de factuur kan de plaats ingenomen worden door een collega.

Indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld volledig geretourneerd. De terugbetaling van lesgeld gebeurt altijd per 15° van de maand volgend op opgegeven cursusdatum.

Het tijdens de cursus algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van de docent.

Het uitoefenen van een therapie aangeleerd door de Academia Hildegardiensis valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. De docent kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden.

Gerechtelijke geschillen kunnen alléén bij de Rechtbank van Huy/Liège - België beslecht worden

De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma en planning aan te brengen