Welkom bij de Academia Hildegardiensis

Liefde is de bron van alle leven

Liefde voor jezelf en alle levende wezens

Workshops, opleidingen over de Grote Liefdesbron. Waar authentiek-zijn centraal staat. Uitnodigend om tot rust te komen en je lichaam, geest en ziel te voeden. Samen ervaringen delen,... waar jij een warme plek vindt om samen met anderen je uniek-zijn te vieren. Een plek waar je de grote krachten van de natuur en spiritualiteit mag ontdekken. Een plek waar jij je volheid mag leven, waar jij mag ontdekken dat je altijd al 'heel' bent. 

je bent van harte welkom jij met je grote hart... 

Love is the source of all life

Love for yourself and all living beings

Workshops, training courses about the Great Source of Love. Where being authentic is central. Inviting to relax and nourish your body, mind and soul. Sharing experiences together,... where you find a warm place to celebrate your uniqueness with others. A place where you can discover the great forces of nature and spirituality. A place where you can live your fullness, where you can discover that you are always 'whole'.

You are very welcome you with your big heart... From autumn 2023, all programs will gradually also be available in English. From September 2023 also webinars in English

Welkom op onze Academia Hildegardiensis. Deze Campus maakt deel uit van de School voor Westerse Natuurgeneeswijzen.

Wij bieden opleidingen voor particulieren en professionals binnen de specialisatie Natuurgeneeswijzen volgens Hildegard van Bingen

Hildegard van Bingen bracht een universele kennis over, nog altijd actueel en dit zowel op het gebied van holistische geneeskunde, kruiden, psychologie, voeding en muziek

Met de Academie willen we kwaliteitsonderwijs bieden gebaseerd op de theoretische en praktische kennis van Hildegard van Bingen. Aangepast aan onze huidige normen en voorzien van de wetenschappelijke informatie nu beschikbaar.

Met de Academie willen we graag de filosofie van Hildegard uitdragen en dit via opleidingen die toegankelijk zijn voor zowel particulieren als professionals.

Met de Academie bieden we zowel opleidingen online als op locatie in groep. Voor onze opleidingen in groep werken wij samen met de Abdij van Maredret, Namen (B) https://www.accueil-abbaye-maredret.info/

gratis webinar 'kennismaking Hildegard van Bingen' Wil je graag kort even kennismaken met Hildegard van Bingen, haar leven, haar werk, haar filosofie?  

Welcome to our Academia Hildegardiensis. This Campus is part of the School for Western Natural Medicine.

We offer courses for individuals and professionals within the specialization Natural Medicine according to Hildegard van Bingen

Hildegard van Bingen passed on a universal knowledge, still current, in the field of holistic medicine, herbs, psychology, nutrition and music

With the Academy we want to offer quality education based on the theoretical and practical knowledge of Hildegard van Bingen. Adapted to our current standards and provided with the scientific information now available.

With the Academy we would like to propagate Hildegard's philosophy through training courses that are accessible to both individuals and professionals.

With the Academy we offer both online and on-site group training. For our group courses we work together with the Abbey of Maredret, Namur (B) https://www.accueil-abbaye-maredret.info/

more news soon

Wees de eerste om het nieuws te te lezen!

download hier alvast uw eerste exemplaar